De verschijning van het boek Het Pad van het Koninkrijk van de Allervroomst Vader Arsenie Boca, is een echte “geschenk uit de hemel”, dat zijn spirituele zoons - en niet alleen - verwachten al meer dan vijftig jaar. Bedacht en ontwikkeld na vele spirituele ervaringen die Zijne Heiligheid heeft gehad in de prachtige werk dat hij onder de gelovigen heeft gedaan, dit boek is een christelijke antwoord op een aantal belangrijke kwesties die hebben beziggehouden, houden bezig en zullen bezighouden het bestaan van de mens.

Vanaf de keuze van de titel van het boek: Het Pad van het Koninkrijk, kunnen we zeggen dat het werk van Vader Arsenie heeft een richtlijn, omdat zij toont ons “de weg” naar het Koninkrijk van God.

De Heilige Schrift leert ons dat er twee “paden” bestaan: een die tot het verderf leidt en velen zijn die verder gaan op het; en een ander (Johannes 14: 6) leidt tot “onze blijvende stad” in de hemel (zie Hebreeuws 13, 14) en weinigen zijn degenen die het pad volgen (zie Mattheüs 7: 13-14).

Onze Verlosser Jezus Christus “Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens” (Filippenzen 2: 7), alleen maar om ons “de weg” te laten zien. Bovendien liep Hij zelf voor het eerst op het pad.

Het Pad van het Koninkrijk is smal en “vol doornen”. Op het Pad zullen kunnen gaan degenen die onherroepelijk hebben besloten om verleidingen, zonden en het kwaad te bestrijden. Het is een moeilijke weg, omdat reizen op het betekent om in een constante waakzaamheid te zijn, want uw vijand, de duivel, “zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi” (zie I Peter 5: 8).

Het boek van vader  Arsenie beschrijft puntsgewijs het mysterie van de verlossing van de mensheid uitgevoerd door onze Verlosser Jezus Christus en “geschonken” aan allen die geloven en getuigen Hem met het leven en hun daden.  

De Allervroomst Vader Arsenie was een van de grootste theologen en geestelijke vaders van Roemeens-monastieke leven van de afgelopen 50 jaar. Begiftigd door God met vele gaven, zocht hij “iedereen ter dienst te zijn”, aldus Heilige Paulus. De intellectuele en spirituele licht die was in Zijne Heiligheid, verworven door studie en diepe meditatie maar ook door de school van het lijden en het geduld van alle soorten, heeft allen verlicht die hebben gehoorzaamd en zijn adviezen gevolgd, hetzij bij klooster  Sâmbăta de Sus of Prislop klooster (vlakbij Haţeg) of in de kerk Drăgănescu (in de buurt van Boekarest) of in de klooster Oprichting van Sinaia.

Vader Arsenie voelde dat onze voorouderlijke kerk had behoefte aan een nieuwe geest, de geest van de Heilige Vaders. Sinds zijn jeugd heeft hij het leven en werk van de kerkvaders gestudeerd en hij heeft altijd gewenst dat hun leven en leer zal bekend en geleefd zijn, door alle gelovigen.

“De Allervroomst Priestermonnik Arsenie heeft, met zijn leven en zijn werk, nieuw leven ingeblazen aan de geest van de Filocalie in de religieuze leven van onze volk”, zei Vader Professor  Dumitru Stăniloae (zie inzet Filokalia, Vol. III, Sibiu 1948). Dan “De Allervroomst Priestermonnik Arsenie Boca, samen met de religieuze beweging rond Klooster Brâncoveanu, zijn de oprichters van de Roemeense Filocalie” bevestigen Vader Prof. Dumitru Stăniloae in: Voorwoord (Filocalia Vol III, Sibiu, 1948, blz. 2).

Hij was continu bezig met alles wat goed en heilig voor het leven is, op zoek naar “de honing en nectar te verzamelen” van de intelligentie en van de menselijke geest, om daarna te omzetten in bronnen van spirituele vooruitgang, volgens het advies van de Heilige Vaders.

Generaties van gelovigen zijn gegroeid en gevormd onder de indruk en het werk van de uitzonderlijke persoonlijkheid van de Vader. De plaatsen waar hij geweest is blijven voor altijd gemarkeerd door de herinnering aan Zijne Heiligheid. Hij was bekend in het land en in het buitenland.

Het boek Het Pad van het Koninkrijk is een mysterieuze dialoog  die Vader heeft gehad met zijn geestelijke zonen van toen en heeft hij nog steeds. Ze is een echte synthese van het Filocalische studie in de Orthodoxe Kerk.

In de geest van de Heilige Schrift en van de Heilige Vaders hij heeft geprobeerd om de zielen en lichamen te genezen van de zware ziekte van de zonden.

De zachtmoedig en vaderlijke toon, vol van wijsheid - bijna elke zin is een axioom – houdt een unieke plaats vrij aan het boek in de Roemeense theologie, net alsof de auteur uniek is geweest.

Vader Conf. Univ. Simion Todoran

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven