14 APRIL - ZONDAG 5 VAN DE GROTE VASTEN. HEILIGE MARIA VAN EGYPTE.

(Ev. Marc. 10,32-45 en Ev. Luc. 7,36-50)

 

       Het is dus mogelijk om een verkeerd leven te corrigeren.

       Leeftijd van onwetendheid maakt zonde tot de zin van zijn leven.

       God brengt je op het pad, naar de zin van het leven.

       Het is een beproeving voor de verzoening van het kwaad: 17 jaar van zondige lusten, verlangend opgezocht, brengen - voor wie gered wil worden - 17 jaar van martelende worstelingen voor hun verovering.

       Ook als je heilig bent je gaat niet de wereld uit zonder jezelf rein te biechten en gaat niet zonder de Heilige Communie.

       Hier is een vrouw die Ava Zosima nederig heeft gemaakt.

       En hier is een aanmoedigingspatroon voor elk hart dat verpletterd is door de zonde of met de roer van het leven verbroken en zonder de Zin van het leven.

       Blijf bij God, bij Moeder Gods en je leven zal zinvol worden!

  

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 74-76.

 

 

31 MAART - ZONDAG 3 VAN DE GROTE VASTEN. KRUISVERERING

(Ev. Marc. 8,34-38; 9,1)

“ Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.”

 

       Christen zijn betekent meer dan je leerstellige lidmaatschap aan het christendom. Geloven in Jezus betekent meer dan alleen het begrip van de woorden. Hier is wat het betekent: van jezelf in Hem verplaatsen; het is om van Hem je hart te maken; is om een ​​moment, een ogenblik in je leven te hebben, waar je echt Jezus hebt ontmoet.

       Je bent een droge fontein totdat je zich niet verloochende. En als je bent afgeweken van jezelf en je hebt toegewijd aan Jezus, heeft Hij je veranderd in een bron van levend water. Het is de vrijheid van geest. "De waarheid zal je vrij maken."

       Het echte probleem van de mens ligt in het feit dat hij zijn eigen wezen niet volledig bereikt, hij heeft last van eigen ego en hij verspilt zijn tijd met niets.

       Maar ik zeg: De goddelijke voorzienigheid kent onze beslissing. Wie Jezus wil volgen en zijn zoals Hij is, dan in het kruis gelijkstellen; en hoe de menselijke natuur het kan omvatten, net zo zal zijn!

 

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 64-71.

 

 

24 MAART - GENEZING EN VERGEVING.

(Marc. 2,1-12)

 

       Dit zijn de mensen: ze zoeken God alleen als ze problemen hebben. En wie nog naar hem op zoek is!

       De situatie is als volgt: mensen bidden tot God om hen te redden van problemen, en God vraagt ​​mensen om de zonde los te      laten. Nu oordeelt u wie naar wie moet eerst luisteren: God naar de mensen toe of mensen naar God?

        In het Evangelie van vandaag koesterde Jezus de liefde van degenen die de verlamde hielpen en Hij was genadig voor zijn lijden. Maar eerst vergaf hij zijn zonden en toen hief hij zijn zenuwen op. Omdat hij God is, kan hij ook mensen ​​uit de dood opwekken.

       Buitengewoon is echter dat Jezus gaf de priesters de gave om de zonden te vergeven en soms zelfs van wonderlijke genezing.

       Maar de priester kan niet vergiffenis van zonden schenken als je niet vrijwilliger kom biechten en herhaalt deze niet meer.

       Christendom is ook een kwestie van het herstellen van de wil.

 

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 55-59.