BOR COMMISSIE VOOR DE HEILIGVERKLARING VAN VADER ARSENIE BOCA HEEFT HAAR WERK BEGONNEN    

Bij het zetel van het bisdom van Deva en Hunedoara werd zaterdag, 16 april 2016, de eerste werkvergadering gehouden van de Aartsbisschop Speciale Theologische Commissie die onderzoekt het leven en werk van Vader Arsenie Boca, zoals vermeld in een persbericht uitgegeven door de persdienst van het Bisdom van Deva en Hunedoara.

Bij de vergadering van gisteren hebben deelgenomen: Metropoliet van Transylvanië IPS Laurenţiu Streza (die ook de voorzitter van de Synodale Commissie voor heiligverklaring van de Roemeense heiligen en hoge geestelijke van zowel het klooster Prislop en het klooster Sâmbata - waarin diende Vader Arsenie Boca), Academicus Prof univ. Dr. Pr. Mircea Pacurariu (die gepubliceerd heeft, onder andere, de drie edities van het boek "Prislop Klooster, Historische Monografie ",

Pr. Bisschop Daniel Stoenescu van Dacia Felix (leerling van de laatste jaren van Vader Arsenie, een voormalige priester van het klooster Prislop in de jaren '80 en aan wie te wijten is aan het licht te brengen en uitgeven van alle geschriften van Vader Arsenie,

Bisschop PS Gurie Georgiu van Deva en Hunedoara (die alle activiteiten met betrekking tot het klooster Prislop en het uitgeven in de laatste jaren heeft gecoördineerd),

Pr Simion Todoran - hoogleraar aan de Theologische Faculteit in Alba Iulia (een van de weinige priesters die zonder voorbehoud en zonder angst heeft beweert: “Ik geloof met vastheid, Vader Arsenie is heilig!”),

Historicus Adrian Nicolae Petcu (onderzoeker in het archief CNSAS over de kwestie van de gedetineerde priesters) en twee priesters.

Kortom, we hebben het bewijs dat de zaak voor de heiligverklaring is onderzocht door de diocesane organen en bekwame mensen (docenten, onderzoekers, historici, canonisten, enz.) in de perspectief van procedurele bevordering. Bisdom van Deva en Hunedoara neemt het zorg voor de realisatie van het verslag – de synthese met redenen en argumenten die zouden kunnen leiden tot een besluit van heiligverklaring. Volgens de procedure, zullen de resultaten van studies en onderzoek worden gepubliceerd in kranten en andere kerkelijke tijdschriften.

 

 

DE ORTHODOXIE VAN HET GELOOF EN LEVEN, EEN FUNDAMENTEEL CRITERIUM VOOR DE HEILIGVERKLARING

"Wat je bent spreekt luider dan wat je zegt," verklaarde eens Vader Arsenie Boca. Deze woorden zijn al volledig bevestigd in wat het betreft hun auteur. Want, tussen de mensen van zijn tijd, Vader Arsenie straalde door het leven in Christus en de gaven die hij van Hem ontving.

DE INTERVIEW MET VADER CONF. DR. IRIMIE MARGA, HOOGLERAAR KERKELIJK RECHT AAN DE FACULTEIT VAN DE ORTHODOXE THEOLOGIE IN SIBIU, informeert ons over de huidige inspanningen voor een mogelijke heiligverklaring van vader Arsenie Boca.

 

Geachte vader docent, aan het eind van vorig jaar werd besloten om een ​​speciale commissie in te stellen, om het leven en werk van vader Arsenie Boca te onderzoeken, met het oog op een mogelijke heiligverklaring. Als hoogleraar kerkelijk recht, wat kun je zeggen over dit?

Ten eerste moet gezegd worden dat de handeling van heiligverklaring heeft een constatering karakter, het vaststellen van de aard van heiligheid, en geen constitutieve karakter. Alleen God is degene die beslist wie het verdient om zijn koninkrijk te bereiken, dat heilig wordt. Hier op aarde, niemand kan iemand een heilige te maken. Kerkelijke organisaties zijn alleen in staat om de heiligheid van een heilige te vinden, te erkennen als zodanig en om het officieel te verkondigen. Daarom in dit proces moet geduld hebben, gebed, wijsheid en genade om geen fouten te maken. Het Proces van canonisatie van een heilige begint in het bisdom waar hij leefde of waar zijn graf is. Aangewezen vertegenwoordigers verzamelen officiële documenten, controleren de authenticiteit en geloofwaardigheid van deze. De fundamentele criterium van de heiligverklaring van een persoon is de orthodoxie van het geloof en van het leven van de persoon. Het uitgangspunt is de spontane aanbidding die de gelovigen brengen aan een persoon met een heilig leven. Daarom de spirituele beweging in Prislop, waar het graf van Vader Arsenie ligt, heeft een grote rol in het proces van heiligverklaring. Vervolgens het dossier wordt aan de Metropolitaanse Synode ingediend. Van daaruit wordt verzonden naar de Commissie Canonieke Heilige Synode, daar wordt opnieuw geanalyseerd en legt deze voor de definitieve goedkeuring aan de Heilige Synode. Na goedkeuring volgt de officiële proclamatie van een heilige door speciale liturgische evenementen en officiële documenten. Op basis van deze officiële documenten, is de Heilige ingebracht in het kalenderjaar, in dienst boeken, en worden speciale programma gemaakt (liturgische canons, ackatisten etc.).

Voor sommige gelovigen voorbereiding van de heiligverklaring van Vader Arsenie duurt te lang. Waarom?

De voorbereiding van het dossier vereist een relatief lange tijd, om te vermijden dat de haast en menselijke oppervlakkigheid zouden de objectiviteit van de bevindingen over het leven en de orthodoxie van de betrokken persoon vervormen. De Heilige Geest werkt in de tijd met gemak. Alles wat niet van de Heilige Geest is wordt verdund en verdwijnt na verloop van tijd.

Er zijn obstakels voor de heiligverklaring van Vader Arsenie?

Naar mijn mening, voor Vader Arsenie Boca zijn geen reële en objectieve belemmeringen in de weg van de officiële heiligverklaring. Er waren en er zijn enkele kritische stemmen, die - menselijk gesproken - is natuurlijk. Ook de Verlosser heeft ze niet ontsnapt. Al deze meningen zijn het resultaat van een oppervlakkige of vooringenomen kennis over Vader Arsenie. Er zijn eigenlijk een aantal verleidingen. Zo'n verleiding is er een die Vader Arsenie kijkt meer als een tovenaar of waarzegger dan als een ware helderziende met de geest. Een andere verleiding komt van degenen die hem politieke beschuldigingen brengen. Of Vader Arsenie heeft geen politiek gemaakt, elk beleid, alleen "de politiek" van Christus. Anderen onderschatten zijn kunst en haar boodschap. Al deze hebben echter geen macht, omdat het werk van Vader Arsenie komt van boven af!

Wat is er tot nu toe gedaan voor de bereiding van het dossier van heiligverklaring van Vader Arsenie?

Op 26 november 2015 was een gezamenlijke vergadering van de Metropolitaanse Synoden van Transsylvanië bij het bisdom van Deva en Hunedoara. Daar werd besloten om een commissie van theologen en wetenschappers samen te stellen om het leven en werk van Vader Arsenie te studeren. Zij zullen een algemene rapport schrijven, studie document, dat vervolgens de Metropolitaanse Synode van Transsylvanië zal deze voorstellen, indien van toepassing, voor de goedkeuring van de Heilige Synode, voor de heiligverklaring van Vader Arsenie. De eerste vergadering van deze commissie werd gehouden zaterdag 16 april, 2016, en de tweede werd gehouden maandag, 31 oktober 2016. Hoe lang zal dit proces duren, kunnen we niet zeggen, in principe, kunnen we ook het resultaat niet zeggen. Daarom spreken van een mogelijke en niet een onvermijdelijke heiligverklaring.

De waardering van een persoon als "heilig", waarop de Kerk nog niet heeft uitgesproken, is anders dan de waardering van een heilige?

Ja en nee. Spontane cultus is anders dan de officiële cultus van een heilige, omdat die persoon, in het proces van heiligverklaring wordt genoemd ter nagedachtenis aan de doden en herdenkingen en wordt niet ingeroepen als een heilige in de gebeden van de kerk. Na de heiligverklaring, aan de heilige zijn geen herdenkingsdiensten gedaan, en de heilige kan worden ingeroepen in de gebeden, ackathisten, etc. In wezen, de spontane aanbidding is de basis van de officiële aanbidding, cultus. De gelovigen beginnen hun verering als een heilige, volgens hun gevoelens en hun persoonlijke devotie, of, zoals ze zeggen, omdat "ze voelen zo". Daarom spontane aanbidding, in wezen is niet anders dan de officiële, hij voorbereidt deze.

Heeft u persoonlijk Vader Arsenie gekend?

Helaas niet. Maar ik heb enkele profetieën van hem geleefd. Bijvoorbeeld, eind november 1989, toen Vader Arsenie Boca overleed, ik hoorde mensen stiekem fluisterden bij de Universitaire Theologie Instituut in Sibiu (waar ik was een promovendus), de profetie die hij maakte voor zijn dood, namelijk dat er een grotere bloedvergieten zal zijn ... De voorspelling klonk eng, maar ik herinnerde me haar in december 1989, toen zoveel onschuldige mensen zijn omgekomen. Het is mijn persoonlijke ervaring dat, naast vele anderen, was ik ervan overtuigd dat Vader Arsenie was een man met een heilige leven en onmiskenbare gave van helderziendheid geweest. Ik weet ook andere profetieën, sommigen werden vervuld, anderen volgen. Vervolgens had ik de kans om veel mensen te kennen die rechtstreeks Vader Arsenie hebben ontmoet en vertelden me over hem. Zelfs mijn tante, de non Justina van Klooster Ghighiu en vervolgens Klooster Tiganesti, die mijn stappen heeft in de richting van de theologie geleid, had nauwe banden met Vader Arsenie. Van mijn tante heb ik Filocalia - Volume II, uit 1947, met de originele handtekening van Vader Arsenie. Niets is toevallig ... Het is misschien wel het boek dat mijn leven heeft gezegend!

Hoe heeft u Vader Arsenie Boca opgevangen?

In de eerste plaats als een groot visionair. Hij wist van zowel mensen als persoonlijke problemen, maar vooral kende hij hun oorzaken. Dit schudde zijn volk en daardoor is hij geslaagd om vele levens te veranderen. Omdat hij kende het verleden, gaf hij aan de mensen de meest aangewezen advies, de weg vooruit. Degenen die luisterden hebben veel bereikt. Degenen die hebben hem niet geluisterd - en zijn niet weinig! - herinnerden zich met bitterheid de woorden van Vader Arsenie. Een ander uniek kenmerk van Vader Arsenie was hoe hij de verbinding tussen de grote kerk (ecclesia Major) en kleine kerk (ecclesia minor), dat wil zeggen familie zag. Deze verbinding heeft hij op een heel bijzondere manier verklaard, vanuit de overtuiging dat het groot geloof vanuit de Kerk volledig moeten worden uitgevoerd en geleefd in het leven van ware christelijke familie.

Met andere woorden, kunnen we zeggen dat Vader Arsenie wist hoe gelovig mensen zijn, door de manier waarop zij leefden in de familie, tot in de kleinste details van de persoonlijke levenssfeer. De overtuiging van Gods bestaan ​​zet zich over in de overtuiging van de aanwezigheid van God in de handeling van de voortplanting, met al zijn aspecten. Tevergeefs noemen we onszelf christenen in het openbaar, als wij in de privacy van de familie, in onze maximale privacy, wij gedragen zich als atheïsten. Bij voorbeeld, het is bekend de houding van Vader Arsenie, nadat mensen kwamen naar hem toe en zei hoeveel kinderen zij hebben, vroeg hij: waar zijn de andere kinderen? De meeste verstomden ... Toen zei hij: beter dood te gaan dan om te doden! Niemand getuigde de tragedie van abortus dan Vader Arsenie. De ramp in het gezinsleven, in onze intieme leven kan niet worden gedekt door formalisme en valse vroomheid dat we vaak laten zien. Ik geloof dat de bloedvergieten dat Vader Arsenie had voorgezegd is niet alleen de revolutie, maar vooral bloedvergieten dat de liberalisering van abortus heeft gebracht.

Hoe heeft Vader Arsenie u beïnvloed?

Vader Arsenie is voor mij een uniek en ongeëvenaard begeleider. Ik zou kunnen zeggen dat zijn visie op het authentieke christelijk leven uit  de grote Kerk en kleine Kerk (familie) veranderde mijn manier om in praktijk de theologie te doen, maakte me om prijs te zetten op de kracht en oprechtheid van het woord (zelfs als ik hier moest dulden) heeft een bepalend invloed gehad op mijn leven en mijn familie. Een grote kans had ik met mijn vrouw, die heeft persoonlijk Vader Arsenie gekend, dus ik moest dit alles niet uit te leggen.

Het geduld en hardnekkigheid met welke Vader Arsenie heeft de machtsmisbruik door de civiele autoriteiten verslagen, maar ook van de kerk van die tijd, hebben een  enorm indruk op mij gemaakt. Vandaag Vader Arsenie troost mij nog steeds, als ik zie dat de misbruiken van de macht in de Roemeense samenleving houden niet op. Dorst en machtsmisbruik zijn de grootste menselijke zwakheiden. Sterker nog, ik heb medelijden met de mensen die macht misbruiken, want ik zie hen ongelukkig en hun gezinnen die lijden aan deze zonde. Als ze beter Vader Arsenie zou volgen, zouden ze hun leven veranderen, voor hun eigen goed en vooral voor de kerk. Het geloof in het Laatste Oordeel, wanneer iedereen zal rekenschap afleggen over wat hij gedaan heeft, was voor Vader Arsenie de reden van het weerstand tegen alle beproevingen die hij heeft meegemaakt.

Hoe onderscheidt u de kennis en de afzonderlijke ontdekking van Vader Arsenie?

We hebben al hier de visionaire kennis, in de geest, genoemd van Vader Arsenie. Daarbij komt nog de wetenschappelijke kennis van Vader Arsenie, op basis van zijn studie van de geneeskunde en Kunst Academie. Op basis van deze kennis, Vader Arsenie maakte een onthullende link, unieke en onmiskenbare tussen geneeskunde en geestelijk leven. In het bijzonder, Vader Arsenie sprak met meer dan 50 jaar geleden, over de verbinding tussen de zonde en genetische erfenis. Over de opname van zonden in onze genetische structuur en de transmissie naar nakomelingen heeft niemand gesproken tot Vader Arsenie. Nu pas Genetica ontdekt meer en meer over wat Vader Arsenie zei lang geleden, dat in onze genen bevinden alle informaties over ons, talenten, degeneraties, ziektes, neigingen, gevoelens. Het is voldoende om het boek "Het Pad naar het Koninkrijk" te lezen, waar theologische - medische visie van Vader blijkt onthullend.

Wat nog te zeggen over de artistieke gaven van Vader Arsenie! De schilderij van Vader Arsenie is fascinerend! Hoeveel philokalische schoonheid en mystieke pracht zien wij in de koninklijke iconen in Prislop! Ik hou heel veel ook van de decoratieve elementen, uit de rijke Roemeense traditie van Brancoveanu stijl, te vinden op de covers van Roemeense Philocalia of op de iconostase van een zeldzame finesse, bij Klooster Prislop. Ongeëvenaard blijft de kosmische integratie van de klokkentoren van Vader Arsenie bij het Klooster Prislop. Door die alles en nog andere, Vader Arsenie neemt een unieke, onmiskenbare plaats tussen de vaders van Roemenië.

Welke boodschap vind u dat spirituele beweging van Prislop geeft door, beweging die groeit met de dag?

De boodschap van deze spirituele beweging is niet en kan niet anders zijn dan het prediken van de boodschap van Vader Arsenie, opgenomen in zijn preken, in zijn geschriften, in zijn schilderij, met name in de vele syntagma’s (apophthegm), die Vader Arsenie heeft gesproken. Ik verwijs naar enkele: "Verspil geen genezise energie", "Maagdelijkheid tot het huwelijk en trouw tot de dood", "Noch weigering, noch overmatig gebruik", "In de kromme geest ook de juiste ding trekt krom " en anderen. De actualiteit van deze woorden trekt als een magneet. Maar de vraag is: hoeveel van ons voeren ze uit?

In uw opinie, wat (welke) is de essentie van de leer van de Vader Arsenie?

De essentie van de leer van Vader Arsenie is de essentie van onze christelijke leer, omdat vader Arsenie heeft geen andere leer gebracht. Vader Arsenie heeft slechts deze leer bijgewerkt, geactualiseerd, heeft ons in een unieke en verhelderende manier gepresenteerd, heeft ons gemaakt ons verliefd op Christus en Zijn Kerk te worden en Zijn weg te volgen tot onze verlossing.

Daarom is ook moeilijk in een paar woorden deze leer te vatten. Ik geloof dat de beste synthese heeft Vader Arsenie zelf gemaakt in de woorden geschreven op het Evangelie van Jezus Christus de Verlosser die Hij houdt op de iconostase van het klooster Prislop en die luiden op deze manier:

"Vrees niet, kleine kudde ... Want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben ik in hun midden. Hier ben ik met jullie - Lichaam en Bloed - altijd, zelfs tot het einde der tijden. Maar gelukkig wie zuiver van hart zijn. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Wees niet met de doornen van de zorgen in de hart. Maar geef Me je hart. Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Dus wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, ter wille van mij, want zij zullen jullie beschimpen en vervolgen, en liegend, van allerlei kwaad betichten. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Houd moed, Ik heb de wereld overwonnen. Ik sta voor de deur en klop aan .. "..

27 NOVEMBER 2016 – IN DE KRANT “LUMINA”

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven