DE DOOP VAN JEZUS

Mattheüs 3:13-17

 

De wekroep die Johannes vanuit de woestijn van de Jordaan had gedaan, ging door heel Palestina; en gewone mensen hadden die naar Jozefs timmerwerkplaats in Nazareth gebracht.

Jezus herkende de oproep. Zijn tijd was gekomen.

Hoewel Hij een volle neef van Johannes was, kenden ze elkaar niet.

Aan Johannes werd enkel geopenbaard dat ook de Messias om zijn doop zou vragen. Dus in die dagen kwam Jezus van Nazareth naar de Jordaan, tezamen met de mensen die gedoopt wilden worden.

Jezus had geen schuld te biechten, maar Hij maakte zich één met de zondaars en bewandelde het pad dat Hij ons zou geven om te volgen.

Dus hield Johannes Jezus tegen, voelde zich zélf zondig en vroeg om Zijn doop. Maar de Wet – de Gerechtigheid – moest worden vervuld. Johannes gehoorzaamde aan de regel der gerechtigheid.

De hand van stof, van de Schepping, doopte het hoofd van de Schepper. Jezus had niets te biechten, en dus bad Hij.

Voor Zijn aangezicht brak er een nieuw tijdperk aan: het christelijk tijdperk.

De hemelen gaan open. Het goddelijke licht gloort over het geschapene en de Zoon; en boven het hoofd van Jezus, de Heer van de Vrede, is er de Heilige Geest die de vorm aanneemt van een duif en die Zijn voorhoofd gelijk een krans omhult.

En de stem van de Vader belijdt: "Dit is Mijn geliefde Zoon", in Wie Hij al zijn liefde voor de mensen heeft gelegd.

Dit is de christelijke Theofanie (de Openbaring van God in de Drie-eenheid). (...)

  

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca - "Levende Woorden", Charisma Uitgeverij, Deva, 2006, pp. 323-325.

 

 

Mattheüs 3:13-17

 

3:13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

3:14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?

3:15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

 

Leerwoord 2021

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven