DE BERGREDE – HEBT UW VIJANDEN LIEF!

Lucas 6:31-36

Vandaag heeft u naar een deel van de 'Bergrede' van de Heiland geluisterd.

Wat zou het geweldig zijn als wij met een sprong in de tijd eeuwen terug konden gaan en ons konden voegen bij de toenmalige luisteraars van de Heiland.

Dat is wat ik dacht toen ik klein was. Dat jeugdig verlangen liet me echter niet los, en werd juist sterker.

Misschien zei Jezus vanwege dit verlangen, terwijl hij ten Hemel voer: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld."

Dit maakt ook ons tijdgenoten van Jezus. Eigenlijk kunnen wij enkel op deze manier Zijn evangelie begrijpen: alsof we het op de een of andere manier van Hem hebben gehoord, het Hem hebben zien meemaken. De ondervinding blijft immers de beste interpretatie. Dat wat je bent, spreekt luider dan dat wat je zegt.

Als de liefde het gebod is waarmee de Schrift samengevat kan worden, dan is zij voorwaar het enige dat een einde moet maken aan het veroordelen, de wraak en alle dodelijke oorlogen tussen mensen. Verwacht niet dat dit gebod eerst door anderen moet worden vervuld. Weest de eerste die het vervult, en velen zullen u volgen. Maar weest ervan vergewist, mijn liefsten, dat het om een grenzeloze liefde gaat; een liefde die alles vergeeft en die het oordeel aan God overlaat. Het is een liefde die niet vergaat, hoeveel beproevingen haar ook mogen treffen.

De Eerste Die op deze wijze liefhad was Jezus, en onder de mensen zijn het alleen diegenen in wie Jezus leeft; de dragers van God. Het liefdesgebod treffen we ook aan in het Oude Testament, maar daar bediende men zich genoeglijk van het recht van wedervergelding. Dus omdat het gebod niet onderhouden werd, sprak Jezus: "Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben."

En Hij vervulde het onder de mensen als geen ander. Jezus wees niemand af – zelfs Judas niet, die hij een 'vriend' noemde, ook al kwam deze met de kus van verraad. Hij wees niet de beulen af, die de nagels in Zijn handen en voeten sloegen en de doornen dieper in Zijn hoofd dreven.

Dus als we eraan hechten christenen te blijven, moeten we de gehele mensheid liefhebben, zoals Jezus dat deed. Want alleen dan is ‘vergeving van het hart’ mogelijk en is ze vrij van twijfel. Dan zal de liefde als vanzelfsprekend, gemakkelijk en als vanuit zichzelf geschieden, en zal ze nooit weer vergaan, zelfs als de haat haar aan alle kruisen der geschiedenis nagelt. Hier draaien, trouwens, de allerhoogste liefde en het kenmerk van zijn goddelijkheid om.

Met deze liefde sprak Jezus tot de mensen.

  

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 41-42.

  

6:31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.

6:32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

6:33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.

6:34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.

6:35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

6:36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven