3 MEI 2020 – DE ZONDAG VAN MYRONDRAAGSTERS

Marcus 15:43-47, 16:1-8

 

Het Evangelie van vandaag is bijzonder. De Heiland ontbreekt erin; de Apostelen ontbreken, zelfs het woord van de Heer ontbreekt – maar er is iets anders: de vruchten van de prediking van de Heer zijn er. Een paar vrouwen – Maria Magdalena, Maria van Jakobus en Salomé – droegen de kostbare mirre als hun getuigenis van hun liefde voor Jezus (van Wie zij dachten dat Hij in het graf was) en als dankbaarheid voor hun opstanding uit de zonde.

Het waren angstige tijden waarin elke daad van vrijmoedigheid aangaande Jezus bestraft kon worden met de dood. Zelfs een van zijn discipelen verloochende Jezus door te zweren dat hij Hem niet eens kende.

Even leek het erop dat het christendom voorbij was.

De vervolging was begonnen.

Maar het lef komt daarvandaan waar niemand het had kunnen raden: het komt van enkele vrouwen.

Het zijn de mirredraagsters die als eersten de banier van het christendom hieven en de opstanding van de Heer verkondigden.

Ze hielden van Jezus omdat Hij hen naar een nieuw levensinzicht verheven had. Dit bracht hen ertoe Hem in Zijn voetsporen te volgen. En Hij maakte hen tot de eerste verkondigers van de opstanding. [...]

In Jezus vonden ze de goddelijke liefde die hun leven zuiverde, hun ziel vernieuwde en hun bestaan ingrijpend veranderde. Een liefde die zich door de diepten heen een weg baant; die het hele wezen omvergooit en het dan opnieuw creëert.

Deze liefde maakte die angstige en zwakke vrouwen sterker dan alle tegenslagen van de wereld; sterker dan de dood, waar ze niet langer bevreesd voor waren. Allen die Hem ontmoeten leidt Jezus naar deze eigenschappen. Deze eigenschappen maken de nieuwe mens, van God herboren, tot een verkondiger van de opstanding.

De mirredraagsters werden door God waardig bevonden om de eerste verkondigers te zijn van de opstanding van Jezus – de wedergeboorte van de mens. Door de eeuwen heen hebben alle heilige maagden, die hun levens aan Jezus hebben gewijd, van de opstanding getuigd; hebben al die martelaressen, die Hem door lijden en de dood hebben beleden, ervan getuigd; hebben al die christelijke moeders, wier kinderen martelaren van de christenheid zijn geworden, ervan getuigd; en hebben al die zielen van helden en heiligen ervan getuigd.

 

Daarom was het de Liefde vergund de opstanding te verkondigen!

 

 

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 88-91.

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven