27 JUNI 2021 – EERSTE ZONDAG NA PINKSTEREN. ALLERHEILIGEN.

 

Mattheüs 10:32-33; 37-38 en 19:27-30

 

De Heiligen; onze vrienden

Voor velen van ons zijn de Heiligen sprookjesfiguren. We kennen allerlei verhalen zoals van Sint Petrus die de poortwachter van de hemel is, van Sint Nicolaas die een zweep voor stoute kinderen heeft, of van Sint Elias die een boze oude man is en die storm en slecht weer brengt. Het klopt dat deze sprookjes een kern van waarheid in zich hebben, maar wij vergeten het allerbelangrijkste, namelijk dat de Heiligen mensen zijn die in deze wereld hebben geleefd, dat ze echt bestaan hebben en dat zij mensen waren zoals wij. Het zijn geen aan de menselijke geest ontsproten sprookjesfiguren, maar zij waren MENSEN, net als wij.

Mensen, net als wij

De Heiligen waren gewone mensen, net als wij, maar zij namen de woorden van de Heilige Schrift serieus: "Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!" (Leviticus 19:2). Aldus wijdden ze hun leven aan God en op elk moment van hun leven streefden ze ernaar de zonde van zich af te werpen en de geboden na te leven.

Heiligheid is derhalve niet iets dat onze macht te boven gaat, of iets dat alleen God vermag. Elkeen van ons is geroepen een heilige te worden. Ons voorbeeld moet Christus zijn, Die tevens een mens was zoals wij, en Die ons helpt om heiligheid te bereiken. En de Heiligen zijn mensen die Jezus volgden vóór ons, en die ons aantonen dat het mogelijk is.

Grote en vele wonderen

Met Christus als voorbeeld bereikten de Heiligen een moreel, onberispelijk leven, zuiverheid van de ziel, uitzonderlijke wijsheid en uitzonderlijke goedheid. Sommigen van hen werden door God geëerd met de gave om tijdens hun leven wonderen te verrichten. Van weer anderen bleven de lichamen na de dood onvergankelijk en werden deze wonderwerkende relikwieën. De Heiligen hebben van God de kracht gekregen om elk probleem op te lossen: er zijn Heiligen die allerlei ziekten genezen, Heiligen die kinderen thuisbrengen die op het verkeerde pad geraakt zijn, Heiligen die de verontrechten in allerlei situaties bijstaan, en zij verrichten nog vele andere wonderen.

Onze vrienden

Sommige christenen begrijpen niet dat de band tussen de mens en de Heiligen een levende verbinding is; een voor zowel de mens als voor de Heiligen heel bijzondere, wederzijdse band. De Heiligen houden van ons, en zij veronachtzamen onze gebeden niet omdat zij met hun liefde ons willen helpen om het pad naar verlossing te bewandelen. Zij zijn als onze grotere broers, die een plek hebben bereikt waar het goed is, en die ons willen helpen daar ook te geraken.

De Heiligen helpen ons niet enkel door ons hun leven als voorbeeld te stellen, maar ze kunnen elke dag nabij ons zijn in onze verdrukkingen. Ieder van ons voelt zich dichter bij sommige Heiligen dan bij andere. Door altijd tot deze Heiligen om hun voorspraak te bidden maken wij hen als onze vrienden, die wij voor elk moment en elk probleem om hulp kunnen vragen. En we hoeven niet ver te gaan om ze om hulp te vragen, want we hoeven slechts tot hen te bidden: “Heilige Johannes, helpt u mij hier, omdat ik niet weet wat ik moet doen!”. Of: “O Eerwaarde Moeder Parascheva, geeft u mij de goede gedachte, want ik weet niet hoe ik het beter kan doen!”. En als wij liefde hebben voor de Heiligen, zullen ze ons altijd antwoorden.  

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven