14 MAART 2020 - DE ZONDAG VAN DE VERDRIJVING VAN ADAM EN EVA UIT HET PARADIJS. VERGEVINGSZONDAG.

(MAT. 6:14-21)

Vandaag, aan het begin van de Grote Vasten van de Opstanding, leert Jezus ons drie dingen: over vergeving, over het vasten en over de schatten van de Hemel, of de eeuwige schatten.

1. Over vergeving.

Als we niet vergeven, vergeeft God ons ook niet. Dus onze vergeving hangt meer van ons af dan van God.

2. Over vasten.

Vasten helpt ons het grotere doel van God voor de mens te begrijpen. Maar we moeten niet gaan vasten met een bekrompen bedoeling in gedachten. Want er zijn er die geloven dat je aan vasten doet als je geen vlees eet, en dergelijke. Je eet dus geen varkensvlees, maar je eet wel mensenvlees door te roddelen, kwaad te spreken, met de mond te veroordelen en door met gedachten te doden. Vooral in het christendom staat het vasten niet gelijk aan een dieet van de maag. Door de vasten tot een zaak van de maag te reduceren zou de betekenis die Jezus eraan gaf, verengd worden. Dat zou een belediging zijn.

De betekenis die God via de profeet Jesaja aan ons geopenbaard heeft is:

Jesaja 58:6-12:

“58:6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt?

58:7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

58:8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.

58:9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;

58:10 als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.

58:11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.

58:12 En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.”

Een dergelijke vasten staat natuurlijk gelijk aan het onophoudelijk gebed.

  1. Over de eeuwige schatten.

De derde lering die Jezus ons geeft is deze: “Verzamel schatten voor u in de Hemel.”

De geest zonder genade is een uitgedoofde fakkel. Maar wanneer de dageraad in de ziel gloort, zullen we ons realiseren dat ons leven, dat we enkel op een aardse wijze hebben geleid, een verloren reis is en dat we onze schatten niet kunnen beschermen. Dus zullen we ze vrijwillig weggeven. Alleen door hen vrijwillig weg te geven kunnen we hun waarde veranderen en die daar naartoe verplaatsen waar niemand haar kan stelen, en: “waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

Maar waarlijk, de schat, dierbaarder dan de wereld, is de persoon van Jezus Zelve, Die Zich niet alleen tot onze tijdgenoot maakt, maar ook tot de ziel van onze ziel. Hij wordt zowel ons leven als onze geest. Dan, zo zeggen de Schrift en de Vaderen – “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Filip. 2:5).

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 41-45.

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven