14 februari 2021 - DE KANANESE VROUW

 

Evangelie van Mattheüs 15:21-28

 

Een Kananese vrouw…

... Een vrouw door haar pijn verpletterd: ze had een dochter die bezeten was. Een geest die verpletterd werd door één gedachte: het constante besef van pijn.

Pijn is geen gezond onderwerp voor meditatie. Je moet van de pijn afkomen, haar overwinnen, erboven staan. Maar iemand moet je uit die zich tergend verstrakkende cirkel halen, want jouw pijn voert je mee in haar draaikolk, en ze sluit je van iedereen en elke mogelijke wereld af.

Voor jou voelt de pijn alsof je de hel in al haar oneindigheid aan den lijve ondervindt.

Zo was de gemoedstoestand van de Kananese vrouw.

Maar dan gaat Jezus langs deze tragedie. Jezus doet alsof Hij haar niet hoort. “Maar Hij antwoordde haar met geen woord.” Doch Zijn leerlingen vroegen hem ook om haar te horen: “want zij roept ons na.” (Mat. 15:23)

Jezus deed alsof Hij niet naar hen luisterde. Maar vanuit het onzienlijke rijk trok Hij de moedeloze ziel naar Zich toe: “Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij!” (Mat. 15:25).

Zelfs toen Hij niet tot haar sprak deed Jezus alsof Hij niet luisterde. Jezus beantwoordde haar bekrompenheid op een evenzo bekrompen manier: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.” En vervolgens: “Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.” (Mat. 15:26)

Met andere woorden, Jezus legde haar zonde voor haar neer en moedigde haar aan erboven uit te stijgen.

En deze vrouw ontsnapte aan haar bekrompenheid en liet zich niet van de wijs brengen door het feit dat ze met honden vergeleken werd.

Toen haar oog meer zag, toen ze zich weg van de bekrompenheid van haar pijn naar de onbegrensde goedheid van God bewoog – op dát moment redde zij zichzelf.

God verrichte dit wonder op zodanige wijze dat Hij de moeder genas en via haar genezing ook haar dochter, die thuiszat, genas.

En Jezus was verwonderd en sprak tot haar: “O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt.” – En het Evangelie voegt hieraan toe: “En haar dochter was vanaf dat moment gezond.” (Mat. 15:28)

Middels een woord ontkwamen ze allemaal aan hun nauwe cirkels en begaven zij zich naar de breedste horizon van de goddelijke vrede, die alle ziektes geneest en elke zielenstorm doet liggen.

God gaf zich gewonnen aan het gebed van de mens – ja zelfs van een machteloze vrouw – en bracht diens natuur bij Zijn vrede naar binnen, boven alle geestelijke gebrokenheid en pijn uit.

 

Moge Jezus voor ons hetzelfde doen als Hij voor haar deed!

 

Bron: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 26-27.

 

Mattheüs 15:21-28

15:21 En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.

15:22 En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.

15:23 Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na.

15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.

15:25 Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij!

15:26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.

15:27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter.

15:28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven