DE GELIJKENIS VAN HET GROTE AVONDMAAL

Lukas 14:16-24

 

De uitnodiging voor het Avondmaal staat gelijk aan de uitnodiging voor het leven van Jezus; de uitnodiging voor de Heilige Communie met Hem.

De uitnodiging voor Zijn leer.

De uitnodiging om in de wereld te verkeren zoals Hij.

De uitnodiging voor de bruiloft is de overdracht van de menselijke natuur, vanuit de mens die hij eens was, naar een “god naar gave”; een overdracht die aan het einde aller dingen plaatsvindt.

Als God dit zal doen, zal Hij andermaal zeggen: "Het is geschied!" (Openbaring 21:6) – het werk van de verlossing des mensen.

Trouwens, slechts een vergoddelijkte natuur kan aan dezelfde tafel met God voortleven. Tot die tijd delen we enkel in het Lichaam en het Bloed van de Heer.

  

Fragmenten uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 242-244.

  

Lukas 14:16-24

14:16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen.

14:17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.

14:18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.

14:19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.

14:20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen.

14:21 En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen.

14:22 En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.

14:23 En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.

14:24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven