Chemarea la Cină e chemarea la viața lui Iisus, chemarea la Sfânta Împărtășanie cu El.

Chemarea la învățătura Sa.

Chemarea la chipul Sau de a fi in lume.

Chemarea la nuntă e strămutarea de la capătul lucrurilor, a firii omului, din om ce era, in “dumnezeu după dar”.

Când va face Dumnezeu aceasta, - zice a doua oara: “Săvârșitu-s-a!” (Apocalipsa 21,6) opera de mântuire a omului.

De altfel numai o natura îndumnezeită poate dăinui la aceeași masă cu Dumnezeu.

Pana atunci ne împărtășim numai cu Trupul si Sângele Domnului!

Fragmente din: Părintele Arsenie Boca – “Cuvinte vii”, Editura Charisma, Deva, 2006, pp. 242-244.

Luca 14:16-24.

 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați: Veniți, că, iată, toate sunt gata! Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci și pe neputincioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici. Și slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slujitor: Ieși la drumuri și la garduri și silește-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea.

 

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven