1 MAART - DE ZONDAG VAN VERDRIJVING VAN ADAM EN EVA UIT HET PARADIJS. VERGEVINGSZONDAG.

(MAT. 6,14-21)

Vandaag, aan het begin van het grote vasten van de Opstanding, leert Jezus ons drie dingen: over vergeving, over het vasten en over de schatten van de Hemel, of de eeuwige schatten.

 

  1. Over vergeving.

Als we niet vergeven, vergeeft God ons ook niet. Dus onze vergeving hangt meer aan ons dan aan God. 

  1. Over vasten.

Vasten helpt ons de grotere doelen van God voor de mens te begrijpen. Maar laten we niet vasten met een bekrompen betekenis. Want er zijn sommigen die geloven dat ze vasten als ze geen vlees eten en dergelijke. Je eet geen varkensvlees, maar je eet mensenvlees: roddelend, kwaadsprekend, met de mond berechten en het doden met gedachte. Het vasten is niet, vooral in het christendom, een regime van de maag. Het zou een schande zijn.

Dit is de betekenis die God aan ons heeft geopenbaard door de profeet Jesaja:

Jesaja 58,6-11:

    “6. Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?

  1. Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
  2. Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
  3. Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
  4. wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
  5. De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.“

Het is duidelijk dat een dergelijke vasten, gelijk is aan het onophoudelijk gebed.

 

  1. Over de eeuwige schatten.

De derde lering die Jezus ons geeft is deze: "Verzamel schatten in de Hemel."

De geest zonder genade is een uitgedoofde fakkel. Maar wanneer het licht in ons hart verschijnt, zullen we ons realiseren dat ons leven, dat alleen op aarde leeft, een verloren reis is en dat we onze schatten niet kunnen verdedigen. Dus we zullen vrijwillig deze geven. Alleen door ze vrijwillig te geven, gaan we de waarde veranderen en verplaatsen waar niemand het zal stelen, en: “Waar onze schat zal zijn, zal ons hart zijn."

Maar waarlijk, de schat, dierbaarder dan de wereld, is de persoon zelfs van Jezus, die niet alleen onze tijdgenoot is in de tijd, maar ook de ziel van onze ziel; Hij wordt ons leven, Hij wordt ons geest. Dan, zegt het Schrift en de Vaders - "Zullen jullie de geest en de gezindheid van Jezus hebben" (Filip. 2,5).

Fragment uit: Vader Arsenie Boca - "Levende woorden", Uitgeverij Charisma, Deva, 2006, pp. 41-45.

 

Gastenboek

Laat een bericht achter in ons gastenboek!

gastenboek

Ga naar boven